بچه‌ها مانند خمیر هستند. درست مانند یک گل مرطوب که می‌توانید آن را به هر شکلی که دوست دارید، در بیاورید. شما به عنوان پدربزرگ و مادربزرگ، با تجربه گرانبهایی که دارید، می‌توانید خانومدگی نوه‌هایتان را با هستفاده از ارزش‌های صحیح، شکل دهید.

سلامت، نوه، والدین، پدربزرگ و مادربزگ، خانواده،همسر،تربیت فرخانومد،کلیک سلامت

پایه و اساس را درست بنا کنید
درباره‌ی چیزهای کوچکی که در خانومدگی وجود دارد، با آنان صحبت کنید. درباره‌ی مسائل جزئی‌ای که اهمیت زیادی دارند ولی افزایش آقام آن را فراموش می‌کنند، با نوه‌هایتان حرف بخانومید.

به آنان ارزش های قدیمی ولی همواره تازه، مانند عدم خودخواهی، توجه و احساس مسئولیت در برابر دیگران را تعلیم دهید. همه ی مسائلی را که والدینشان به علت گرفتار بودن نمی توانند تعلیم دهند، به آنان بیاموزید. درس هایی را بیاموزید که در فردا هرگز در مدارس نخواهند آموخت، به آنان یاد دهید که گاهی اوقات از خودشان بپرسند:

«ما برای دیگران چه کاری انجام می دهیم».

پدر و مادر پدری، در مقابل پدر و مادر مادری
اگر در حضور فرخانومدانتان، از پدر و مادر یکدیگر بدگویی کنید، کار زیادی نادرستی انجام داده‌اید. در افزایش خانه‌های هندوستان، از همان دوران کودکی نوه‌ها، پدر و مادر، مادری افراد نیکو و پدر و مادر پدری، افراد بدی جلوه داده می‌شوند.

هرگز جلوی فرخانومدانتان از پدر و مادر همسرتان بد نگویید. اگر بخواهید صداقت و وفاداری بچه‌ها را در همان دوران کودکی تقسیم کنید، گیج می‌شوند. این کارها روی بچه‌ها تأثیر بد روانی می‌گذارد. از آنجا که یک مادر می‌تواند نفوذ زیاد افزایشی روی فرخانومدان خود داشته باانجام گرفت، تلاش می‌کند با حرف‌هایش به بچه‌ها نشان دهد که باید خانواده مادری‌شان را افزایش از خانواده پدری، دوست داشته باشند. هیچ نیازی به این کارها نیست. بچه‌ها می‌توانند پدربزرگ و مادربزرگ مادری و پدری‌شان را به یک اندازه دوست داشته باشند.

مراقب رفتار با نوه نوجوانتان باشید
نوه نوجوانتان همواره در حال صحبت کـــردن با تلفن هست. شما نگران هزینه  آن هستید. از اینکه دلیل والدین او (پسر و عروستان) قادر به کنترلش نیستند، صحبت می‌کنید، افزون بر این، شما از این متحیرید که مگر آنان چقدر حرف برای گفتن دارند.

چه کار می‌کنید؟ آیا سرش فریاد می‌کشید و به او می‌گویید که در روزگار شما، صحبت کـــردن با تلفن قدغن بود؟ آیا تهدیدش می کنید که تلفن را قطع خواهید کـــرد؟ آیا عروستان را متهم می کنید که طرز تربیت  کـــردن یک دختر و یا پسر را بلد نیست؟

خیر،اگر عاقل هستید، هیچ یک از این کارها را انجام ندهید. به جای آن، نوه‌تان را تشویق کنید که سرگرمی‌هایش را افزایش کند و از او بپرسید که به چه چیزهایی علاقه دارد. سپس با صبر و ملایمت، او را تشویق به خواندن کتاب و مجله نمایید. از او بخواهید درباره‌ی مدرسه یا دانشکده‌اش، دوستان و آرزوهایی که درباره‌ی فردا دارد، با شما صحبت کند. اگر راه‌های بهتری را که می‌تواند تایمش را با آن پر کند، نشان او دهید، می توانید از ساعات تلف انجام گرفته عمرش در فردا بکاهید. هم‌چنین می‌توانید با حسابی دقیق، به او نشان دهید که یک تماس تلفنی که ساعت‌ها طول می‌کانجام گرفت، می‌تواند چقدر هزینه در بر داشته باانجام گرفت.


منبع : کیلک سلامت

[ad_1]

اشتراک گذاری

تمامی حقوق مطالب و قالب برای مجله سرگرمی بست بک محفوظ است.
طراحی و بهینه سازی : بک لینک | علی بی زد