ما در دنیای رنگ ها خانومدگی می کنیم و تا حد زیاد زیادی به رنگ ها خو گرفته ایم. رنگی بودن جهان یکی از بزرگترین موهبتهای الهی هست که باعث شادی و نشاط انسانها انجام گرفته و موجب رسیدن به امید و آرامش در آنان می شود.

معجزه رنگها

به نقل نبض ما به گرازش از تبیان، همه ما از وجود رنگ ها آگاهیم امّا آیا از تأثیر آنها بر روح ، روان، ذهن و اندیشه مان نیز بارویدادیم؟ روان شناسان دریافته اند که رنگ ها تأثیرات معجزه آسایی بر روح و روان انسانها داشته و علاقه به رنگ های خاص نیز گویای زیادی از نانقل کرد های ذهن و روح آنههست.

آنچه سبب انجام گرفت در این مقاله به تأثیر رنگ ها بپردازیم، بررسی اثرات رنگ ها بر خلاقیت فکری و ذهنی کودکان و رانجام گرفت تفکر در آنها ست ؛ دلیل که می توان از رنگ ها بعنوان ابزاری در خدمت رانجام گرفت تفکر بچه ها هستفاده کـــرد. قبل از هر چیز لازم هست بدانیم که رنگ ها چطور تعریف می شوند؟

رنگ به کیفیتی نقل کرد می شود که با آن می توانیم اسمی برای آنچه در طیف می بینیم مثل سبز، زرد، قرمز، نارنجی و … بگذاریم. ته رنگ نیز تایمی ایجاد می شود که به رنگ موردنظر کمی رنگ سیاه اضافه شود و تون تایمی ایجاد می شود که به رنگ مورد نظر کمی خاکستری اضافه انجام گرفته باانجام گرفت.

حال در این مکان به بررسی تأثیر انواع مختلف رنگ ها بر خلاقیت افراد می پردازیم:

رنگ قرمز
رنگ قرمز یکی از سه رنگ اصلی هست که زیاد هیجان انگیز و اعتماد آفرین هست و اغلب، خطر و آتش را تداعی می کند. در ضمن حواس را تحریک کـــرده و انرژی های متمرکز، جاه طلبی، شهامت و اشتها را افزایش می دهد. قرمز، رنگی هست هیجانی و ذهن منطق گرا را به زانو در می آورد. این رنگ، انرژی مهار نانجام گرفته ای هست که موجب افزایش خلاقیت، انرژی و شادابی در خانومدگی می گردد.

چکیده ویژگیهای رنگ قرمز
مثبت                                              منفی
پر انرژی                                           خسته کننده
با اعتماد به نفس                               پرخاشگر
پر شور                                             ناراضی
رورهست                                           عجول
اقدام کننده                                       بی تاب
کاوشگر                                           زیاد از حد مغرور

 
توجه: رنگ قرمز در معماری کلاسهای درس، کاربردی ندارد؛ زیرا دیوارهای قرمز کودکان را آشفته حال و بَد خلق می کند و به علت روح هیجانی که در این رنگ نهفته هست، کودک را از حالت آرام خارج کـــرده و به جنب و جوش و ناآرامی می کشاند و از تمرکز او جلوگیری می کند؛ لذا بهتر هست از رنگ قرمز در فضای کلاسی هستفاده نشود اما می توان از این رنگ در محیطهای گیم ، نمایش و ورزش هستفاده کـــرد.

  زرد
در میان رنگ ها ، زرد بالاترین بازتابش را داشته و محرک فکر هست. این رنگ، سمبل طبیعی آگاهی و روشنی هست و روی ضمیر انسان، خلاقیت و مثبت اندیشی او اثر می گذارد بطوری که مثبت بودن را تداعی می کند؛ ولی در عین حال، معانی منفی زیادی دارد. زرد یکی از رنگ های اصلی هست که با فعالیتهای ذهنی تداعی دارد و هوش و کنجکاوی فرد را تقویت می کند. بنابراین با نماد سرعت، بویژه سرعت تفکر و تصمیم گیری در ارتباط هست و تمرکز حواس را بالا می برد.

لیمویی
لیمویی یکی از رنگ های خانوادة زرد می باانجام گرفت که نشان دهندة شخصیت مثبت و زود فهمی هست. در ضمن ترکیب آن با آبی آسمانی نشانگر ذهن باز، فهم زیاد و درک زیاد شفاف هست.لازم به تذکر هست که رنگ زرد Contrast یا تقابل ویژه ای با خاکستری که رنگ خنثی هست دارد، لذا برای حذف معانی منفی آن، از رنگ خاکستری و خانواده آن هستفاده می شود.

توجه: رنگ زرد در دکوراسیون داخلی، فضا را روشن و شاد می سازد ولی مشاوران و مددکاران اجتماعی که سر و کارشان با کسانی هست که از لحاظ احساسی، آسیب پذیرند باید در انتخاب این رنگ با احتیاط عمل کنند؛ زیرا این رنگ هم برای احساسات نیکو و هم برای احساسات بد زیاد تحریک کننده هست. لازم به ذکر هست که طراحان اتاقهای تعلیمی هم از این امر مستثنی نبوده و باید در انتخاب رنگ فضای تعلیمی توجه لازم را داشته باشند.

نارنجی
رنگ نارنجی، مخلوطی از قرمز و زرد هست و نقل کرد انجام گرفته شوق را با هستعداد ترکیب می کند. در ضمن رنگ یادگیری، آزمایش، قضاوت، پذیرش یا رد مطلب هم هست. نارنجی احساسات متلاطم و هیجانی را تسکین می دهد و برای رسیدن به آرامش زیاد مؤثر هست؛ دلیل که قسمت زرد آن، با خنثی کـــردن انرژی و هیجان رنگ قرمز، انجام این فرایند را به صورت عقلانی و منطقی تضمین می کند.

قرار گرفتن در محیط نارنجی، افق دید و فکر را وسیعتر کـــرده و رنگی انقلابی بشمار می رود، دلیل که پشتکار و پروژه های رسیدن به گامهای موفقیت آمیز را ترسیم می کند.در ستاره شناسی، نارنجی با علامت شیر (آقااد) ارتباط خاصی دارد و به تقویت ایده آلهای دوستانه و اجتماعی، خلاقیت و خودشکوفایی کمک می کند. در رنگ نارنجی، حسی مستتر انجام گرفته که می تواند بر حمله های غیرمنطقی و فوبی ها (ترسها) پایان دهد.

هستفاده از رنگ نارنجی در محیط تعلیمی
رنگ نارنجی، رنگی خانومده و قوی هست و بهتر هست با رنگهایی همچون رُسی یا زردآلویی مخلوط شود تا اتاق را از حالت پرتنش خارج کـــرده و به محیطی آرام و دوستانه تر تبدیل کند. از آنجا که نارنجی رنگی هست محرک ، برای فضای تعلیمی در مقطع دبستان زیاد ایده آل هست؛ دلیل که از یک طرف دانش آموزان را سرخانومده، نیرو بخش، گرم و آرامش طلب می کند و از طرف دیگر از خواب آلودگی و بی علاقگی کودک مخصوصاً در ساعات نخستیه صبح جلوگیری می کند.

سبز
رنگ سبز می تواند در درون ساختار روان شناختی ما تعادل تکمیل ایجاد کند و در بین همه رنگ ها از همه آنها خوشایندتر هست، زیرا چشم برای تمرکز کـــردن روی آن هیچ نیازی به تنظیم شبکیه ندارد. روان شناسان بر این عقیده اند که سبز حالتی از نگرش ذهنی مثبت را ایجادکـــرده و چون با رنگهای طبیعت، افزایش سر و کار دارد احساس ثبات و امنیت را در ما تقویت می کند. به صورت حتم رنگ سبز در تُن های متفاوت، نمادی متفاوت دارد.

سبز یشمی
در این رنگ، آرامش روحی نهفته انجام گرفته و فرهست و هشیاری فرد را بالا می برد. سبز به انسان کمک می کند تا اسرار نهان جهان هستی را بهتر درک کـــرده و به او بینش فلسفی همراه با عقل سلیم عطا می کند. کسانیکه سبز یشمی را دوست دارند بطور ذاتی روشن بین و منطقی هستند.

سبز تیره
سبز تیره نشان دهنده قابلیت اعتماد (اعتماد پذیری) هست و فردی که این رنگ را دوست دارد، دارای شخصیت با ثباتی هست که در بحرانها می تواند بدون دستپاچگی کنترل اوضاع را در دست گیرد. در چنین اشخاصی عقل، منطق و ذهنیت واقع بین از خصوصیات درونی آنها زاییده انجام گرفته هست.درضمن اختلاط سبز تیره با آبی آسمانی، آزادی اندیشه و خلاقیت را نشان می دهد.

هستفاده از رنگ سبز در فضای تعلیمی
سبز، یک رنگ ثانویه هست که از ترکیب دو رنگ متضاد زرد و آبی بدست می آید. این رنگ چون با طبیعت در ارتباط هست، رنگی متعادل محسوب می شود و به آرامش روحی و اعصاب کمک کـــرده و محیطی آرامش بخش را ایجاد می کند. سبز برای دکوراسیون اتاقهای مطالعه، فضا های تعلیمی و مکانی که به تمرکز احتیاج دارد با اهمیت بوده و رنگ ایده آلی محسوب می شود. این رنگ به اتاق و کسانیکه در آن فضا قرار دارند، آرامش متعادلی می دهد.

اگر سبز را با انواع کرم و سفید مخلوط کنیم و در رنگ آمیزی اتاق و فضای تعلیمی بکار بریم، فضای آرام بخش و تفکر آمیزتری خواهیم داشت و اگر با رنگ قرمز ترکیب شود، به شکوفایی خلاقیت افراد در آن فضا پرداخته وازخود ترکیبی قوی می سازد.

رنگ آبی با رنگ سبز ترکیبی دلنشین و هماهنگ دارند که در طبیعت به صورت گلهای آبی در میان شاخ و برگهای سبز نمودار انجام گرفته هست. این دو رنگ به کلاس ، فضایی متعادل و آرام داده و به تقویت تمرکز افراد می انجامد که برای اتاقهای مطالعه زیاد ایده آل هست. بطور کلی تلفیق این دو رنگ، آرام بخش و متمرکز کننده حواس هست. تونالیته های قرمز، صورتی و زرد، هم در ترکیب رنگی با آبی، همراهان زیاد عالی محسوب می شوند و می توانند هر کدام از سردی رنگ آبی بکاهند.

آبی
آبی، یکی از رنگهای اصلی هست که به رنگ حقیقت منطقهت دارد. این رنگ نشانگر ذهن عالی و هوش سرشار هست و با احساسات و معنویت در ارتباط هست. این رنگ، آرام، آرامش بخش و تسلی دهنده هست. اگر کسی زیاد از حد احساس ناآسودهی کـــرده و در آستانه خشم و اضطراب قرار داشته باانجام گرفت پوشیدن لباس آبی، آرامش و هماهنگی ذهن او را افزایش داده، باعث بالارفتن تفکر او می شود.

بالأخره توانایی آرام کـــردن روح مشوش راداشته و آرامش خیال او را فراهم می آورد. (مانند حالتی که در اثر نگاه به آسمان برای فرد حاصل می شود).
هنگامی که آبی به دو قسمت رنگهای تیره تر و روشن تر تقسیم می شود، نشان دهنده نوعی شخصیت در فرد هست. فردی که به آبی تیره علاقمند هست، قابل اعتماد، عاقل و جسور خواهد بود و چون با تمرکز انجام گرفتید روی عقل و منطق حرکت می کند ، ممکن هست احساساتش تحت الشعاع قرار گرفته، آن را از دست بدهد و یا ضعیف تر عمل کند. بر تصویر، افرادی که به آبی روشن علاقمندند،ذاتا هنرمند و فرهیخته هستند.

این تیپ افراد را افزایش افراد هنرمند، طراح، نویسنده و هنرپیشه تشکیل می دهند که در فعالیتهای خلاقانه شرکت دارند. رنگ آبی، تخیل فعال و حتی در بعضی موارد زیاد از حد خلاق را القا می کند.

هستفاده از رنگ آبی در فضای تعلیمی:
از آنجا که رنگ آبی، کیفیتی سرد و حتمی دارد، فضا را به آرامش می کشاند و به صورت حتم از حالت دوستانه و گرمی بخش دور می کند. لذا بهتر هست در فضاهای تعلیمی و کلاس، این رنگ را با تلفیق رنگهای دیگر هستفاده کـــرد.

بنفش و ارغوانی
بنفش، ترکیبی از رنگ قرمز و آبی هست که یکی از معنوی ترین رنگ ها بشمار می آید و نشانگر هماهنگی بین عقل و احساسات و مرز بین معنویات و مادیات محسوب می شود. این رنگ ها در سمبولیسم رنگ ها تفاوت تعدادانی ندارند به همین منظور در یک قسمت قرار می گیرند.

این دو رنگ با تفکر عالی، درک روحی و تواناییهای روانی مرتبط هستندو در تلفیق این رنگ ها ، تُن های مختلفی بچشم می خورد که هر کدام بیانگر خصوصیت روحی افراد هست.

ارغوانی مایل به آبی
این رنگ کمال گرایی، ایده آلیسم، انسان گرایی و تفکر فلسفی را تقویت می کند. کسانیکه این ترکیب را دوست دارند افرادی پر احساس و خوش فکرند و دارای حس ششم قوی ای هستند. ارغوانی روشن، رنگی هست که در تصمیم گیری با تفکر و منطق در ارتباط هست.

طراحی رنگ بنفش در فضای تعلیمی:
مانطوری که نقل کرد انجام گرفت عناصر تشکیل دهندة رنگ بنفش، قرمز و آبی هستند. امتزاج این رنگ ها با بنفش، سردی و گرمی خاصی را در محیط ایجاد کـــرده که رنگ قرمز، گرمی فضا و رنگ آبی سردی آن را افزایش می سازد؛ لذا طیفهای کم رنگ بنفش به فضا و محیط تعلیمی؛ آرامش، روحیه و شادابی را تلقین می کند، ولی لازم به ذکر هست که قرار گرفتن به مدت طولانی در فضای صرف بنفش، سبب افسردگی می شود، زیرا انرژی های آن به قدری قوی هست که ذهن نمی تواند بار اضافی آنرا تحمل کـــرده و از خود واکنش نشان می دهد.

پس بهتر هست در طراحی فضای تعلیمی، رنگ بنفش را با رنگهای سفید، سبز و یاسی ممزوج کـــرد.

شایان ذکر هست که بدانیم غریزه ایجاد هارمونی و هماهنگی در هستفاده از رنگ ها ، هدیه ای هست که در برخی افراد،از بدو تولد بطور ذاتی نهاده انجام گرفته هست؛ ولی کسانی که از این خصوصیت برخوردار نیستند هم می توانند قوانینی را در مورد مدیریت رنگ ها بیاموخانومد و بکار گیرند.

برای مثال سایه ها، توناژها و ته رنگ ها به خاطر ارتباط تصویری طبیعی شان در کنار هم می نشینند و قوانین ساده ای را به وجود می آورند که می توان آنها را با هم مخلوط و هماهنگ کـــرد. دنیای رنگ ها ، آنقدر وسیع و پرجاذبه هست که مورد توجه و هستفاده همگان قرار می گیرد.

منبع: نبض ما

[ad_1]

اشتراک گذاری
تمامی حقوق مطالب و قالب برای مجله سرگرمی بست بک محفوظ است.
طراحی و بهینه سازی : بک لینک | علی بی زد